امروزه با توجه به موج جديدي از حملات و تهديدات امنيتي به سيستم ها و شبكه هاي مخابراتي، ايمن سازي اين سيستم هاي ارتباطي در برابر دسترسي هاي نامجاز، امري ضروري و اجتناب ناپذير به شمار مي رود.
يكي از مهمترين مباحثي كه در روزهاي اخير، بسيار مورد توجه متخصصان و كارشناسان امنيتي سازمان هاي مخابراتي بزرگ جهان قرار گرفته است، لزوم استفاده كاربران تلفن همراه از سيستمي امنيتي براي ارسال و دريافت پيامك هاي تلفني مي باشد. اين سيستم كه بر مبناي كدگذاري پيامك ها بنا شده، امكان ارسال و دريافت پيامك هاي محرمانه را براي كاربران فراهم مي كند.
در حالت عادي، هنگامي كه پيامكي توسط تلفن همراه و يا اينترنت فرستاده مي شود، متن پيامك براي مسئولين مخابرات، سرويس دهندگان، هكرها و نفوذگران قابل ملاحظه مي باشد. بنابراين، هيچگونه امنيتي براي حفظ محرمانگي پيامك وجود ندارد. اما با استفاده از اين سيستم، متن پيامك به صورت رمز شده و غير قابل فهم درآمده و صرفاً پيامك، براي ارسال كننده و دريافت كننده اصلي قابل رمزگشايي و ملاحظه است.
عملكرد اين سيستم بدين صورت است كه براي حفظ محرمانگي پيامك، نرم افزار رمز گذارنده (coder ) بر روي سيستم ارسال كننده پيامك، اعم از دستگاه تلفن همراه و وب سايت ارسال كننده نصب گرديده و پيامك ها، قبل از ارسال كاملاً رمزگذاري مي شود. همچنين در سيستم دريافت كننده پيامك نيز نرم افزار رمزگشا (decoder ) نصب مي گردد و توسط اين برنامه، متن پيامك هاي دريافتي رمزگشايي شده و براي دريافت كننده اصلي قابل مشاهده خواهد بود. بدين ترتيب، در صورتي كه پيامك، در دسترس افراد غير مجاز قرار بگيرد، به دليل استفاده از الگوريتم رمزنگاري چند لايه و بسيار قوي، متن پيامك براي وي قابل ملاحظه نخواهد بود.
از مهمترين موارد كاربرد اين سيستم، مي توان مراكز اطلاعاتي و امنيتي، مراكز نظامي و انتظامي، بانك ها و تمامي مراكز و اشخاصي كه خواهان ارسال پيامك محرمانه هستند را برشمرد.