فایل دوره ها

برای دریافت فایل آموزشی دوره ها و سمینارهای آموزشی اینجانب، لطفاً به کانل تلگرامم مراجعه فرمایید.

آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

در این فایل، سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و استانداردهای مورد استفاده در این سیستم مدیریتی، به صورت کامل معرفی شده است.

دریافت

معرفی حملات پیشرفته سایبری بر علیه ایران

این فایل، در دومین کنفرانس ملی دفاع سایبری ایران، در قالب یک کارگاه آموزشی با همین عنوان ارایه شده است .

دریافت

امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی

این فایل، در دوره های آموزشی امنیت سیستم های کنترل صنعتی تدریس می شود؛ هر چند که امکان مشاهده کامل محتوای آن وجود ندارد!

دریافت

امنیت سایبری زیرساخت های حیاتی

در این فایل، فهرست مطالبی که در دوره های امن سازی زیرساخت های حیاتی کشورمان در برابر تهدیدات سایبری تدریس می شود، آمده است.

دریافت

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image