راهکارهای جامع امنیتی

همزمان با گسترش روز افزون استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان‌ها، دسترسی سریع به اطلاعات، یک ضرورت انکار ناپذیر به شمار می‌رود. از سوی دیگر، محافظت از این اطلاعات در برابر تهدیدهای سایبری، امری حیاتی برای بقای سازمان‌ها است و تمامی سازمان‌ها برای تداوم فعالیت‌هایشان نیازمند به کارگیری راهکارهایی به منظور کاهش مخاطرات امنیتی خود هستند. باید توجه داشت که امروزه دیگر امنیت یک سازمان، یک فرایند مستقل و کوتاه مدت نیست بلکه یک فرایند جامع و فراگیر در تمام سطوح سازمانی است. از مهمترین این فرایندها می‌توان به راهکار جامع امنیتی اشاره کرد.
راهکار جامع امنیت اطلاعات، طرحی برای برطرف‌کردن مشکلات امنیتی موجود در سازمان‌ها از لحاظ تجهیزات، نیروی انسانی و خدمات فناوری اطلاعات است. این راهکار، اهداف و سیاست‌های امنیت اطلاعات سازمان را برای اجرای یک چارچوب کلی امنیتی تعیین می‌کند.
راهکار جامع امنیتی که توسط اینجانب ارایه می‌شود، ضمن برخورداری از معماری چند لایه امنیتی می‌تواند سازمان‌ها را به نحو بسیار مطلوبی در برابر انواع تهدیدهای داخلی و بیرونی مصون سازد. این راهکار، تلفیقی از استانداردها و بهترین روش‌های اجرایی در حوزه امنیت اطلاعات است که متناسب با الزامات ملی کشورمان و سطوح تهدید در سازمان‌های ایرانی و همچنین حجم، اندازه، فرهنگ سازمانی، سطوح بلوغ و ساختار سازمان‌های کشورمان، بومی‌سازی شده است تا در مواجهه با تهدیدات پیشرفته سایبری، از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشد.
مهمترین خدماتی که در این راهکار جامع امنیتی به سازمان‌ها و شرکت‌ها ارایه می‌شود، عبارت است از:

 • * تدوین، توسعه، بهبود و هم‌راستا کرن برنامه‌های امنیتی هر واحد، در راستای برنامه کلی سازمان
 • * انجام تجزیه و تحلیل هزینه / منفعت برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا جایگزین کردن تجهیزات امنیتی در سازمان‌ها
 • * پیاده‌سازی استانداردهای امنیت اطلاعات و سیستم‌های مدیریتی امنیت به منظور افزایش قابلیت دستیابی امن به اطلاعات سازمانی و استفاده از فناوری‌های پشتیبان امنیتی
 • * تهیه الگوها، خط‌مشی‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی امنیت اطلاعات برای بهبود سازوکارهای امنیتی سازمان
 • * امنیت ایستگاه‌های کاری، نقاط انتهایی شبکه و کاربران نهایی سازمان
 • * راه‌اندازی تجهیزات امنیتی در شبکه سازمان (مانند UTM ، WAF ، Firewall ، IDS ، IPS ، Honeypot )
 • * مدیریت وصله‌های امنیتی
 • * مدیریت آسیب پذیری‌ها
 • * ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیتی
 • * کنترل دسترسی کاربران به منابع سازمانی
 • * پیکربندی امنیتی شبکه سازمان
 • * استحکام‌بخشی سیستم‌ها و سرویس‌های فناوری اطلاعات سازمان
 • * ارایه راه حل‌های ترکیبی در خصوص امنیت شبکه و سیستم‌ها
 • * ارایه راه حل‌های مقابله با بدافزار در سازمان
 • * انجام آزمون نفوذپذیری به منظور کشف نقاط آسیب پذیر در شبکه سازمان و ارایه راهکارهای اصلاحی

لازم به ذکر است که این خدمات، با در نظر گرفتن سطوح تهدیدهای سایبری در هر کسب و کار، بودجه در نظر گرفته شده توسط آن سازمان و نیز اهداف و مأموریت های سازمانی، به صورت تخصصی به سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی ارایه می‌شوند. این خدمات ابتدا با بررسی وضعیت فعلی امنیت در سازمان مشتری آغاز شده و پس از تحلیل نتایج، راهبردهای فنی امنیتی در هر حوزه ارایه می‌شود.

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset