امنیت زیرساخت های حیاتی

زیرساخت‌ها، بسترهای مهم حیات، رشد و پویایی جوامع به شمار می‌روند. در این میان، برخی از زیرساخت‌ها نقشی حیاتی در منافع ملی دارند و اختلال هر چند کوتاه‌مدت در عملکرد آنها می‌تواند منجر به آسیب جدی در اقتصاد، امنیت یا ایمنی جامعه شود. یکی از ملاحظات مهم پیرامون زیرساخت‌های اساسی هر کشور، حفاظت از آنها در برابر تهدیدهای درونی و بیرونی است. مرور تجربه‌های گذشته کشور ما نشان می‌دهد که تهدیدها و اقدام‌های دشمنانه برخی دولت‌های خارجی در قبال ایران، محدود به حملات نظامی نبوده و در مقاطع زمانی مختلف، حوزه‌های گوناگونی از جمله حمل و نقل هوایی، دریانوردی، بانکداری، فناوری اطلاعات و غیره، عرصه‌های تجاوز به زیرساخت‌های مهم کشورمان بوده است. انجام حملات سایبری مخرب، از جمله تلاش برای آلوده‌سازی نیروگاه‌های اتمی نطنز و بوشهر به ویروس استاکس‌نت و حمله سایبری به وزارت نفت توسط بدافزار فلیم، نمونه‌هایی از این اقدام‌ها هستند. از همین رو، فراهم‌آوری امنیت زیرساخت‌های حیاتی و امن‌سازی آنها در برابر تهدیدهای سایبری از اهمیت ویژه‌ای برای دولت‌ها و همچنین صاحبان زیرساخت‌های حیاتی (به دلیل ایجاد وقفه در فعالیت‌ها و سرویس‌دهی) برخوردار است.
از جمله خدمات اینجانب در حوزه امن‌سازی زیرساخت‌های حیاتی کشور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • * مشاوره، اجرا و پیاده‌سازی طرح‌ها و راهبردهای ملی در خصوص امنیت زیرساخت‌های حیاتی کشور
 • * پیاده‌سازی و مشاوره در اجرای استانداردهای و به‌روش‌های امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور
 • * تدوین خط‌مشی‌ها، طرح‌ها، دستورالعمل‌ها، روش‌های اجرایی و مستندات امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی
 • * مستندسازی کنترل‌های امنیتی پیاده‌سازی شده در زیرساخت‌های حیاتی
 • * ناحیه‌بندی و جداسازی فیزیکی و منطقی شبکه‌های زیرساخت‌های حیاتی
 • * ارایه راهکارهای معماری امن شبکه در زیرساخت‌های حیاتی
 • * اجرای سیاست‌های دفاع در عمق و رویکردهای چند لایه‌ای امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی
 • * تدوین نقشه راه امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور
 • * تشکیل گروه‌های واکنش به حوادث امنیتی و گوهر در زیرساخت‌های حیاتی کشور
 • * ارزیابی و مدیریت مخاطرات امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور
 • * اجرای آزمون نفوذپذیری و برطرف‌سازی آسیب پذیری‌های شناسایی شده در شبکه و سامانه‌های زیرساخت های حیاتی
 • * راه‌اندازی تجهیزات، سیستم‌ها و سازوکارهای امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی کشور
 • * تدوین طرح‌ها و مستندات مورد نیاز برای برگزاری مناقصه‌های امنیتی در زیرساخت‌های حیاتی
 • * برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه مدیران، کارشناسان، راهبران و کاربران زیرساخت‌های حیاتی

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset