طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)

آشنایی با نحوه عملی پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان های ایرانی

امروزه با گسترش تهدیدها و حوادث امنیتی در سطح سازمان‌ها، امنیت دارایی‌های اطلاعاتی برای تمام سازمان‌ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش است. استاندارد ISO/IEC 27001:2013 زمینه مناسبی را برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ارزیابی آن در سازمان‌ها و بهره‌گیری از منافع این رویکرد، فراهم کرده است.

در این دوره آموزشی، مخاطبان آموزش‌های لازم را در خصوص ایجاد، پیاده‌سازی، استقرار و ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، مبتنی بر نیازها و الزامات مختص کسب و کار خود و منطبق با رویه‌ها و استانداردهای ISO/IEC 27001:2013 و ISO/IEC 27002:2013 که البته مطابق با الزامات ملی کشورمان، بومی‌سازی شده‌اند فرا می‌گیرند.

اهداف دوره:

  1. آشنایی با اصول و مفاهیم سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  2. آشنایی با نحوه پیاده‌سازی الزام‌ها، کنترل‌ها و اهداف کنترلی استاندارد ISO/IEC 27001:2013
  3. آشنایی با نحوه مستندسازی و گزارش‌دهی وقایع امنیت اطلاعات
  4. آشنایی با روش‌ها و تکنیک‌های مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
  5. آشنایی با نحوه ممیزی داخلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات پیاده‌سازی شده در سازمان

مخاطبان دوره:

 • مدیران، راهبران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت
 • کارشناسان متولی پیاده‌سازی ISMS در سازمان‌ها
 • مشاوران امنیت اطلاعات
 • سایر علاقمندان به مباحث سیستم‌های مدیریت امنیت اطلاعات
 • مدت زمان دوره:

  24 ساعت (3 روز)

  محتویات دوره:

  1. تعاریف، اصطلاح‌ها و واژگان امنیت اطلاعات و سیستم مدیریت
  2. آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و استانداردهای خانواده ISMS
  3. معرفی اصول، مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  4. چرخه بهبود مستمر امنیت اطلاعات
  5. چگونگی تعیین دامنه (Scope) سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
  6. چگونگی تعیین نقش‌ها و مسئولیت‌ها
  7. نحوه شناسایی نیازمندی­ های امنیت اطلاعات
  8. اصول مستندسازی در ISMS و چگونگی تهیه مستندات الزامی
  9. انتخاب و پیاده‌سازی کنترل‌ها و اهداف کنترلی استاندارد ISO/IEC 27001:2013
  10. نحوه تدوین و طراحی خط‌مشی‌ها، روش‌های اجرایی و طرح‌های امنیت اطلاعات
  11. شناسایی و ارزیابی مخاطرات امنیت اطلاعات
  12. چگونگی برنامه‌ریزی، تهیه، اجرا و گزارش‌دهی وقایع امنیت اطلاعات
  13. روش‌های مدیریت مخاطرات امنیت اطلاعات
  14. مدیریت حوادث امنیتی در طرح تداوم کسب و کار
  15. تهیه برنامه‌های آموزشی و آگاهی‌رسانی امنیتی
  16. فرایند ممیزی داخلی و اصول انتخاب ممیزان
  17. نحوه اجرای طرح ممیزی داخلی امنیت اطلاعات
  18. چگونگی تهیه چک‌لیست‌های ممیزی
  19. اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه و رفع عدم انطباق‌ها
  20. نحوه ممیزی شخص سوم و فرایند ثبت و صدور گواهینامه ISO/IEC 27001:2013
  21. به همراه نمونه پروژه‌ها و فایل‌های مربوط به پیاده‌سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات