مدیریت امنیت اطلاعات در گزینش و استخدام کارکنان

آشنایی با سازوکارهای تأمین امنیت در فرایندهای گزینش، استخدام و خاتمه کار کارمندان

رعایت اصول امنیتی در گزینش و استخدام کارکنان، برای افرادی که در فرایندهای اشتغال به کار کارمندان نقش دارند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شركت كنندگان، در پايان اين دوره علاوه بر آشنايي كامل با كنترل‌ها و الزام‌هاي امنيتي در مراحل گزينش، حين خدمت، تغيير شغل يا خاتمه استخدام كاركنان مي توانند امنيتي پايدار را براي مجموعه سازماني خويش، از طريق اعمال كنترل‌هاي امنيتي خاص كاركنان به دست آورند.

اهداف دوره:

 1. آشنایی با سازوکارهای مدیریت امنیت منابع انسانی سازمان
 2. آشنایی با کنترل‌های امنیتی در مراحل گزینش، حین استخدام و خاتمه کار کارکنان

مخاطبان دوره:

 • مدیران و کارشناسان واحد کارگزینی سازمان
 • مدیران و کارشناسان واحد حراست
 • مشاوران امنیت اطلاعات
 • سایر علاقمندان به مباحث امنیت اطلاعات
 • مدت زمان دوره:

  8 ساعت (1 روز)

  محتویات دوره:

  1. آشنايي با امنيت اطلاعات و الزام هاي امنیتی
  2. نحوه شناسايي نيازمندی‌های امنيت اطلاعات سازمان
  3. چگونگی برآورد مخاطرات امنيت اطلاعات مرتبط با کارکنان
  4. آشنایی با امنيت منابع انساني، پيش از اشتغال و در مرحله گزينش
  5. آشنايي با ضوابط و شرايط استخدام كاركنان
  6. آشنایی با نحوه تنظیم تفاهم‌نامه‌های عدم افشای اطلاعات
  7. انتخاب و پياده سازي كنترل هاي امنيتي خاص کارمندان
  8. چگونگی فراهم‌آوری امنيت اطلاعات در حين خدمت كارمندان
  9. آشنایی با نحوه تدوين فرايندهاي انضباطي
  10. چگونگی تأمين امنيت اطلاعات پس از خاتمه استخدام يا تغيير شغل کارکنان