کتاب ها

11 اسفند

چک لیست ممیزی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ارایه توصیه های لازم برای ممیزی اثربخش سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و روش عملی انجام این کار، از ابتدا تا انتها

ادامه ...
28 خرداد

مدیریت امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهای ملی ایران

ارایه راهکارها و توصیه هایی برای حفاظت از اطلاعات سازمانی در برابر دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری، افشا و سایر تهدیدات امنیتی

ادامه ...
11 خرداد

مدیریت امنیت اطلاعات سلامت

م

محافظت از اطلاعات بیماران و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی و فراهم آوری امنیت در این مراکز، بر اساس استانداردهای ملی کشورمان

ادامه ...
8 خرداد

امنیت اطلاعات

م

آشنایی با تهدیدات امنیتی و معرفی روش هایی به منظور محافظت در برابر آنها و همچنین پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار سایبری

ادامه ...

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset