کتاب حملات سایبری؛ استاکس نت، وایپر و اکتبر سرخ

مختصری درباره کتاب


معرفی کامل حملات سایبری انجام شده به کشورمان و ارایه روش های اجرایی به منظور محافظت در برابر سایر تهدیدات سایبری

در طول چند سال گذشته، همواره جريان هاي وسيعي از جاسوسي سايبري با هدف جمع آوري اطلاعات انواع سازمان ها، از مراكز سياسي و دولتي گرفته تا مؤسسه هاي تحقيقاتي و پژوهشي، در نقاط مختلف جهان و با شدت متغير، در حال وقوع بوده است. اين شبكه هاي بزرگ جاسوسي كه هر كدام در راستاي تحقق اهداف خاصي، طراحي و راه اندازي شده اند، گاه ساليان متمادي در حال جمع آوري و ارسال اطلاعات بوده و پس از سال ها فعاليت، كشف و شناسايي شده اند.
حملات سايبري كه با نام عمليات هاي «استاكس نت» به منظور تأثير بر فعاليت هاي هسته اي ايران و از رده خارج كردن سانتريفيوژهاي نيروگاه ها، «وايپر» در جهت كاهش توليدات نفتي کشورمان و «اكتبر سرخ» در پي آگاهي از متن نامه ها و فعاليت هاي ديپلماتيك، به وقوع پيوسته اند نمونه هاي شناخته شده اي از اين شبكه هاي بزرگ جاسوسي در سطح جهان هستند.
اين كتاب، با نگاهي فني و تجزيه و تحليل هاي كارشناسانه سعي در تشريح حملات سايبري داشته تا بتواند راهنماي خوبي براي شناخت و پيشگيري از حملات سايبري در آينده باشد.


سایر اطلاعات


شناسنامه کتاب

نویسنده: محمد مهدی واعظی نژاد

تعداد صفحات: 67 صفحه

سال چاپ: 1391

شماره شابک: 978-964-04-9290-1

مقدمه کتاب

در طول چند سال گذشته، همواره جريان هاي وسيعي از جاسوسي سايبري با هدف جمع آوري اطلاعات انواع سازمان ها، از مراكز سياسي و دولتي گرفته تا مؤسسه هاي تحقيقاتي و پژوهشي، در نقاط مختلف جهان و با شدت متغير، در حال وقوع بوده است. اين شبكه هاي بزرگ جاسوسي كه هر كدام در راستاي تحقق اهداف خاصي، طراحي و راه اندازي شده اند، گاه ساليان متمادي در حال جمع آوري و ارسال اطلاعات بوده و پس از سال ها فعاليت، كشف و شناسايي شده اند.
حملات سايبري كه با نام عمليات هاي «استاكس نت» به منظور تأثير بر فعاليت هاي هسته اي ايران و از رده خارج كردن سانتريفيوژهاي نيروگاه ها، «وايپر» در جهت كاهش توليدات نفتي ايران و «اكتبر سرخ» در پي آگاهي از متن نامه ها و فعاليت هاي ديپلماتيك، به وقوع پيوسته اند نمونه هاي شناخته شده اي از اين شبكه هاي بزرگ جاسوسي در سطح جهان هستند.
اميد است اين كتاب كه با نگاهي فني و تجزيه و تحليل هاي كارشناسانه نگاشته شده است، بتواند راهنماي خوبي براي شناخت و پيشگيري از حملات سايبري باشد. ان شاءالله.

فهرست مطالب

 ردیف

عنوان

 

1

استاکس نت

 

2

وایپر

 

3

اکتبر سرخ

 

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset