دوره آموزشی دفاع سایبری از زیرساخت های صنعتی

دوره آموزشی «دفاع سایبری از زیرساخت های صنعتی» با حضور جمع کثیری از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات و امنیت وزارت نفت و همچنین تمامی معاونت های تابعه آن، از مورخه 23 تا 26 اردیبهشت ماه سال جاری، به مدت چهار روز در محل شرکت آریانا و از مورخه 30 اردیبهشت ماه تا 2 خردادماه امسال در مرکز آموزش علوم و فنون اهواز توسط اینجانب برگزار شد. در این دوره آموزشی، شرکت کنندگان با راهکارهای اجرایی در خصوص تأمین امنیت سایبری سیستم های کنترل صنعتی بر اساس بهروش ها و بهترین تجربه های جهانی آشنا شدند. معرفی سیستم‌های کنترل صنعتی و انواع مدل‌های موجود، مسایل و چالش‌های امنیتی مربوط به این سیستم‌ها، ارایه راهکارهای اجرایی برای کاهش مخاطرات سیستم‌های کنترل صنعتی، روش‌های امن‌سازی آنها بر اساس استانداردهای بین‌المللی، بهترین تجربه‌های جهانی در حوزه حفاظت از سیستم‌های کنترل صنعتی و همچنین بررسی الزامات ملی ایران در این خصوص، از دیگر موارد مطرح در این دوره بوده است.

  • تاریخ: 3 خردادماه 96
  • فرمت فایل: Power Point
  • دریافت

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset