مشاوره امنیتی به سازمان ها

مشاوره و اجرای راهکارهای امنیتی در سازمان ها و زیرساخت های حیاتی

ارزیابی و مدیریت تهدیدات سایبری

اخبار امنیت اطلاعات ایران / همایش ها و سمینارها

خبرهای کوتاه / واعظی و امنیت اطلاعات

 • دوره آموزشی «تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» ویژه مدیران نهاد کتابخانه های عمومی کشور در خردادماه 1400 برگزار شد.
  بیست و پنجم خردادماه 1400
 • دوره آموزشی عمومی «تشریح الزامات، مستندسازی و پیاده سازی عملی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات» در اردیبهشت ماه 1400 در شهر تهران برگزار شد.
  هفدهم خردادماه 1400
 • دهمین سند از مجموعه راهنمای امن سازی سیستم ها و سامانه ها با عنوان «الزامات امنیتی سامانه های تحت وب» منتشر شد.
  سی و یکم اردیبهشت ماه 1400
 • نهمین سند از مجموعه راهنماهای امن سازی سیستم ها و سامانه ها با عنوان «چک لیست ارزیابی امنیتی سوئیچ ها و مسیریاب ها» منتشر شد.
  پنجم اردیبهشت ماه 1400
 • جزوه آموزشی آشنایی با فرصت ها و تهدیدات فضای مجازی، ویژه سازمان حچ و زیارت تدوین شد.
  یکم اردیبهشت ماه 1400
 • کارت مربیگری اینجانب در حوزه «پدافند سایبری» به منظور برگزاری دوره های آموزشی امنیت اطلاعات در زیرساخت های حیاتی کشور، از سازمان پدافند غیرعامل تمدید شد.
  نوزدهم فروردین ماه 1400
 • کتاب راهبردهای امن سازی زیرساخت های حیاتی کشور در حوزه فناوری اطلاعات، تألیف اینجانب به زودی منتشر خواهد شد. در این کتاب، راهبردهایی به منظور فراهم آوری امنیت در زیرساخت های کشورمان ارایه شده است.
  هفتم فروردین ماه 1400

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset