سند طرح جامع امنیت اطلاعات (SMP)

همزمان با گسترش روز افزون استفاده از فناوری ها و سیستم های اطلاعاتی در شرکت ها و سازمان ها؛ وابستگی شدید به اطلاعات و دسترسی سریع به آن، یک ضرورت انکارناپذیر به شمار می رود. از سوی دیگر، محافظت از این اطلاعات در برابر تهدیدهای سایبری، امری حیاتی برای بقای شرکت ها و سازمان ها به شمار رفته و تمامی آنها برای تداوم فعالیت هایشان نیازمند به کارگیری راهکارهایی به منظور کاهش مخاطرات امنیتی و پایداری سرویس های خود هستند.

باید توجه داشت که امروزه دیگر امنیت شرکت یا سازمان، فرایندی مستقل و کوتاه مدت نیست بلکه یک فرایند جامع و فراگیر در تمام سطوح سازمانی است که از مهمترین این فرایندها می توان به راهکار جامع امنیتی اشاره کرد. راهکار جامع امنیت اطلاعات، طرحی برای برطرف کردن مشکلات امنیتی موجود در شرکت ها و سازمان ها از لحاظ تجهیزات (فناوری)، نیروی انسانی و خدمات فناوری اطلاعات است. این راهکار، اهداف و سیاست های امنیت اطلاعات شرکت/ سازمان را برای اجرای یک چارچوب کلی امنیتی تعیین می کند.

طرح جامع امنیت اطلاعات شرکت/ سازمان، ضمن برخورداری از معماری چند لایه امنیتی می تواند شرکت ها/ سازمان ها را به نحو بسیار مطلوبی در برابر انواع تهدیدهای داخلی و بیرونی ایمن سازد. این طرح، تلفیقی از استانداردها و بهترین روش های اجرایی در حوزه امنیت اطلاعات است که متناسب با الزامات ملی کشورمان و سطوح تهدید در سازمان های ایرانی و همچنین حجم، اندازه، فرهنگ سازمانی، سطح بلوغ و ساختار سازمان های کشورمان، بومی سازی شده است تا در مواجهه با تهدیدهای پیشرفته سایبری، از کارایی و اثربخشی لازم برخوردار باشد.

لازم به ذکر است که خدمات فنی ارایه شده در این طرح می بایست با در نظر گرفتن سطوح تهدیدهای سایبری در کسب و کار شرکت ها/ سازمان ها، محدودیت ها، بودجه در نظر گرفته شده توسط آنها، شرایط فعلی شان و همچنین اهداف و مأموریت های خاص سازمانی، اجرا و پیاده سازی شوند و از پرداختن به مواردی که امکان عملی سازی آنها در شرکت/ سازمان وجود نداشته یا اجرای آنها غیرمنطقی است، به شدت خودداری شود. خدمات ارایه شده در این طرح جامع، ابتدا با بررسی وضعیت فعلی امنیت در شرکت/ سازمان، آغاز شده و پس از تحلیل نتایج، راهبردهای فنی امنیتی در هر حوزه ارایه می شود.

علاقمندان می توانند صفحات اولیه این سند را از طریق گزینه دریافت، مشاهده کرده و برای دریافت نسخه کامل این سند کاربردی نیز از طریق منوی تماس اقدام فرمایند.

  • تاریخ: 7 اردیبهشت ماه 98
  • فرمت فایل: PDF
  • دریافت

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset