جدیدترین ویرایش استاندارد ایزو 27001

امروزه امنیت اطلاعات یکی از چالش های اصلی در عصر فناوری اطلاعات محسوب می شود و حفاظت از اطلاعات در برابر دسترسی غیرمجاز، تغییرات، خرابکاری و افشا، امری ضروری و اجتناب ناپذیر به شمار می رود. از این رو، امنیت دارایی های اطلاعاتی، برای تمامی سازمان ها امری حیاتی بوده و مستلزم یک مدیریت اثربخش است. فراهم آوری صحت و تمامیت اطلاعات، به گونه ای که در زمان مناسب، اطلاعات در دسترس افراد مجازی قرار گیرد که نیازمند آن هستند، عاملی است که منجر به اثربخشی کسب و کار می شود. این مسأله در سال های اخیر، با افزایش تهدیدات و حملات سایبری به سازمان ها و روند رو به گسترش آن، مورد توجه جدی مسئولین و کارشناسان مربوطه قرار گرفته است.

از سوی دیگر، در دو دهه اخیر با ایجاد نگرش استانداردی به امنیت اطلاعات، استانداردهای مفیدی در این حوزه تدوین شده است. استاندارد ISO/IEC 27001 که مهمترین و پرمراجعه ترین استاندارد در این خصوص است، زمینه مناسبی را برای طراحی و استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و ارزیابی آن در سازمان ها و همچنین بهره گیری از منافع این رویکرد فراهم آورده است.

این کتاب، ترجمه استاندارد ISO/IEC 27001 ویرایش 2013 است که در راستای نگاه سیستمی به امنیت اطلاعات در کشورمان، تهیه شده و به صورت رایگان، در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. در انتهای این کتاب نیز نسخه اصلی استاندارد، جهت استفاده کارشناسان آورده شده است.

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset