مشاوره امنیتی به سازمان ها

مشاوره و اجرای راهکارهای امنیتی در سازمان ها و زیرساخت های حیاتی

ارزیابی و مدیریت تهدیدات سایبری

اخبار امنیت اطلاعات ایران/ همایش ها و سمینارها

28 خرداد

کنفرانس مدیریت ریسک

نخستین کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی، 18 آبان ماه سال جاری (1394) در مرکز همایش های بین المللی شهید بهشتی تهران برگزار خواهد شد.

15 مرداد

کنفرانس انجمن رمز

دوازدهمین کنفرانس امنیت اطلاعات و رمزشناسی انجمن رمز ایران، 17 شهریور ماه سال جاری در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان برگزار شد.

خبرهای کوتاه / واعظی و امنیت اطلاعات

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset